Přejít na obsah

PŘEDVÁNOČNÍ MUZEJNÍ KAFE LÁKALO MALÉ I VELKÉ

Poslední letošní díl z cyklu Muzejní kafe proběhl ve čtvrtek 6. prosince v Hernychově vile. Adventní doba s sebou tentokrát přinesla setkání na vánoční téma. Muzejníci seznámili návštěvníky se zvyky a tradicemi spojenými s vánočním časem.

Dopolední aktivity Městské muzeum nabídnulo především žákům místních škol. Všichni příchozí měli možnost nahlédnout do své budoucnosti při lití olova nebo vyzkoušet svoji zručnost při výrobě vánočních ozdob a dekorací z různých materiálů.

Prostory vily provoněly perníky upečené Milanem Pušem a nechyběl ani umělecký řezbář František Havlík. Oba pánové seznámili přítomné se svými řemesly a výrobky.

Inspiraci pro Štědrý den byla připravena krátká beseda o variantách historických vánočních stromků.

IMG88091
IMG8805
IMG8812
IMG8821
IMG8815
IMG88251
IMG88221
IMG88391
IMG8835
IMG8846
IMG88501
IMG88561

news list