Přejít na obsah

ZAČALA DEMOLICE V AREÁLU NEMOCNICE

Tímto informuje občany v souvislosti se stavební činností v areálu Orlickoústecké nemocnice. Pardubický kraj, jako zřizovatel nemocnice a investor akce, předal dne 20. 10. 2018 dodavateli prací staveniště „Demolice garáží a dispečinku v areálu Orlickoústecké nemocnice“. Na základě vydaného souhlasu s odstraněním stavby ze dne 30. 5. 2018 stavebním úřadem MěÚ Ústí nad Orlicí, byly zahájeny demoliční práce. Předpokládaný termín dokončení je 20. 1. 2019.

Kontaktní údaje:

Objednatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

Nemocnice Pardubického kraje a.s. – Orlickoústecká nemocnice kontaktní osoba p. Voleský, tel. 602 465 873

Zhotovitel: BAUSET CZ a.s., Nemošická 1495, Pardubice kontaktní osoba p. Micka, tel. 736 629 109

Koordinátor BOZP a PO:  p. Kliment, tel. 777 642 846

Technický dozor investora: Ing. Millich, tel. 724 088 856

Vzhledem k tomu, že vjezd a výjezd na stavbu je veden ulicí J. a J. Kovářů, byla firma poučena o povinnostech zajišťovat pořádek a bezpečnost na této ulici. S ohledem na možné dopravní komplikace v ulici bylo zahájení stavby nahlášeno na Dopravním inspektorátu Policie ČR.

V případě jakéhokoliv podnětu ohledně provádění demoličních prací se neváhejte obrátit buď na výše uvedené zodpovědné osoby, nebo na příslušné pracovníky Městského úřadu Ústí nad Orlicí:

  • stálá služba Městské policie, tel. 465 514 265

  • vedoucí stavebního úřadu p. Marčík, tel. 777 736 338

  • správa komunikací města p. Dalešický, tel. 777 773 351

IMG8866
IMG88681
IMG88701
IMG8875
IMG88721
IMG8876

news list