Přejít na obsah

PODRUHÉ ZASEDALO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

V pondělí 10. prosince se v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí uskutečnilo druhé zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí v tomto volebním období. Na programu jednání bylo například schválení rozpočtového provizoria do doby, než bude schválen rozpočet města. Dále zastupitelé volili členy finančního, kontrolního a osadních výborů. Schvalovány byly dále majetkoprávní a finanční záležitosti.

Novinkou tohoto zasedaní byl elektronický hlasovací a konferenční systém, který nově usnadňuje a urychluje projednávání jednotlivých bodů jednání. Naše město se tak řadí k mnoha okolním městů, které podobné technologie provozují také.

Na závěr zazněla informace o ceně vodného a stočného pro rok 2019. Nově bude cena stanovana následovně Voda pitná (vodné) 31,63 Kč/m3 , Voda odpadní (stočné) 47,78 Kč/m3, celkem 79,41 Kč/m3 včetně DPH. Výsledná cena musí generovat dostatek finančních prostředků jednak na vlastní provoz a dále na další obnovu kanalizační a vodovodní sítě vyplývající z platné legislativy vč. splácení úvěrů vč. úroků. Oproti minulým rokům, kdy cena stagnovala dochází nyní k mírnému navýšení cen jak vodného tak i stočného. Celkové navýšení vč. DPH činí 2,30 Kč za 1 m3, tj. 2,98 %.

 

Zasedání zastupitelstva ukončil starosta po dvou hodinách jednání. Další zasedání je předběžně plánováno na 11. února, kdy bude mimo jiné schvalován rozpočet města pro rok 2019.

IMG9136
IMG9135
IMG91401
IMG9146
IMG91501
IMG9158
IMG91591
IMG9161
IMG91621
IMG9175

 

news list