Přejít na obsah

TRADIČNÍ BETLÉM OŽIL V PARKU A V KOSTELE

Na svátek svatého Štěpána, 26. prosince, se konal tradiční Živý betlém připravený Římskokatolickou farností Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Městem Ústí nad Orlicí a tanečním oddělením ZUŠ Jaroslava Kociana. Odpolední program začal, letos poprvé, v novém parku za kostelem nejen představením scénického tance dětí ze ZUŠ. Následoval průvod tří králů do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Za zvuku trubačů se zaplnil kostel do posledního místa. Tříkrálová scénka doprovázená vánočními písněmi vytvořila krásnou betlémskou atmosféru. V rámci programu se také konala sbírka určená na adopci na dálku.

IMG0218
IMG0219
IMG0229
IMG0233
IMG0236
IMG0242
IMG0246
IMG0257
IMG0259
IMG0265
IMG0267
IMG0273
IMG0280
IMG0309
IMG0305
IMG0312
IMG0317
IMG0325
IMG0331
IMG0351
IMG0345

news list