Přejít na obsah

PRŮZKUM SPOLEČNOSTI MEDIAN V NAŠEM MĚSTĚ

Vážení občané, od poloviny ledna do konce února 2019 bude v našem městě výzkumná česká společnost MEDIAN provádět mezinárodní výzkum na téma:

Jak lidé vnímají soudobou národní a mezinárodní situaci.

Cílem výzkumu je získat informace o představách obyvatel ČR týkajících se domácí i mezinárodní politické situace. Odpovědi pomohou lépe pochopit, jak se lidé v ČR staví k mezinárodním vztahům a k aktuální společensko-politické situaci v ČR. Je velmi důležité, aby se výzkumu zúčastnilo co nejvíce lidí, aby odraz názorů lidí v ČR byl co nejpřesnější.

Tazatelé z renomované společnosti MEDIAN (člen sdružení českých výzkumných agentur SIMAR) v uvedeném období navštíví vybrané domácnosti v naší městské části. Výběr domácností probíhá náhodně z veřejného rejstříku. Účast ve výzkumu je dobrovolná, přesto věříme ve Vaši ochotu s tímto výzkumem pomoci tím, že se tohoto důležitého výzkumu zúčastníte. Všechny odpovědi budou zpracovány zcela anonymně a bude dodržována přísná důvěrnost.

news list