Přejít na obsah

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zveme Vás na 3. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se uskuteční v pondělí 11. února 2019 od 15:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu v Ústí nad Orlicí, Smetanova č. p. 510.

Navržený program jednání:

1. Finanční záležitosti

2. Plán investičních akcí města na rok 2019

3. Rozpočet města na rok 2019

4. Dotace

5. Majetkoprávní úkony

6. Různé

- Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o stanovení systému nakládání se stavebním odpadem

 

Petr Hájek, starosta města

news list