Přejít na obsah

STATISTICKÉ ŠETŘENÍ ČSÚ 2019

Český statistický úřad bude na území města Ústí nad Orlicí, konkrétně v ulicích T. G. Masaryka, Havlíčkova a Jilemnického, v období od 2. února do 26. května 2019 provádět statistické šetření s názvem Životní podmínky 2019.

Jedná se o šetření, které získává informace o bydlení, pracovní aktivitě a názorech na životní podmínky domácností. Šetření probíhá každoročně a týká se území celé České republiky. Zjišťování se stejným obsahem se koná v dalších 33 evropských zemích a jeho smyslem je dlouhodobě získávat srovnatelná data o sociální situaci jejich obyvatel.

Tazatel Českého statistického úřadu se při návštěvě náhodně vybraných domácností prokáže průkazem tazatele ČSÚ a svým občanským průkazem, případně průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu. Oprávněnost návštěvy tazatele je možno ověřit na internetových stránkách ČSÚ v odkaze Ověření tazatele, dále na pracovišti KS ČSÚ v Pardubicích na telefonním čísle 466 743 445.

Více informací k šetření lze získat v odkazu https://www.czso.cz/csu/vykazy/vyberove_setreni_prijmu_a_zivotnich_podminek_domacnosti

news list