Přejít na obsah

PODROBNÝ PROGRAM 3. ZASTUPITELSTVA MĚSTA 2019

Uveřejňujeme podrobný program na 3. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 11.2.2019 od 15:00 hodin v Velkém sále Kulturního domu. Jednání zastupitelstva nebude z technických důvodů přenášeno on-line. Záznam bude následně zveřejněn na webu města.
 
Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni    
1. Zahájení a schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
2. Připomínky k zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
  Finanční záležitosti    
3. FIN/1 - Návrh na schválení rozpočtových opatření
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
4. FIN/2 - Návrh na schválení Statutu finančního výboru zastupitelstva města
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
5. TAJ/1 - Odměny členům zastupitelstva města
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
6. TAJ/2 - Příspěvky členům zastupitelstva města
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
7. TAJ/3 - Příspěvky členům zastupitelstva města
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
  Plán investičních akcí města na rok 2019    
8. ORM/1 - Plán investičních akcí na rok 2019
Předkládá: Ing. arch. Eva Holásková
Přizvané osoby:
   
  Rozpočet města na rok 2019    
9. FIN/3 - Návrh rozpočtu na rok 2019
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
  Dotace    
10. OŠKCP/1 - Individuální dotace poskytované na významné sportovní projekty v roce 2019
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
  Majetkoprávní úkony    
11. MPO/1 - Oprava písařských chyb
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
12. MPO/2 - Záměr prodeje p.p.č. 1373/1 a 248/1 v k.ú. Hylváty, v obci Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
13. MPO/3 - Záměr prodeje za účelem uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní o převod nemovité věci - ČEZ Distribuce, a.s.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
14. MPO/4 - Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
15. MPO/5 - Kupní smlouva - p.p.č. 308/31 a p.p.č. 308/32 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
16. MPO/6 - Kupní smlouva - Stavební bytové družstvo Družba Pardubice
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
17. MPO/7 - Kupní smlouva - KONZUM
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
18. MPO/8 - Kupní smlouva - AGILE spol. s r.o.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
19. MPO/9 - Kupní smlouva - prodej p. p. č. 2413/5 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
  Obecně závazná vyhláška města    
20. ŽP/1 - Návrh na schválení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Orlicí č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o stanovení systému nakládání se stavebním odpadem
Předkládá: Mgr. Tomáš Kopecký
Přizvané osoby:
   
  Různé    
21. TAJ/4 - Vyslovení souhlasu s dohodou o provedení práce
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
22. TAJ/5 - Volba člena osadního výboru Hylváty a Dukla
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
23. TAJ/6 - Peněžité plnění za výkon funkce předsedů komisí a výborů
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
24. MěP/2 - Zpráva o činnosti Městské policie Ústí nad Orlicí za rok 2018
Předkládá: Ing. Bc. Martin Faltus
Přizvané osoby:
   
25. STA/1 - Novostavba domů dětí a mládeže v areálu Perla 01 - informace starosty města
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
   
26. STA/2 - Odpověď spolku STOReAGE na žádosti o výpůjčku nebytových prostor
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
   
27. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Petr Brandejs - Poděkování ze dne 19.12.2018
   
28. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Zápis z 1. zasedání FV ze dne 30. 1. 2019
   
29. Závěr
Předkládá: Starosta
   
news list