Přejít na obsah

NEJSTARŠÍ DŮM VE MĚSTĚ SE OTEVŘEL VEŘEJNOSTI

Večer otevřených dveří v nejstarším domě v Ústí nad Orlicí zpřístupnil veřejnosti dosud nedostupné prostory Bratrského sboru. Jednota bratrská vlastním nákladem opravila vstupní halu a zpřístupnila půdu i sklep z 16. století veřejnosti. V návazné přednášce Dan Dostrašil, pastor sboru, přiblížil dějiny církve ve městě a regionu. Otevřeny byly také sborové kroniky, ve kterých starší účastníci našli své rodiče a příbuzné. Mezi účastníky také putoval bratrský kalich, svědek pronásledování i smiřování rozdílných vyznání, který pochází z předbělohorského období kolem roku 1600.

Cyklus diskuzních večerů pro zimu a předjaří nazvaný "Základy, na kterých stojíme" bude pokračovat dalšími tématy až do Velikonoc, vždy v úterý od 18 hodin.

Více informací naleznete na https://www.facebook.com/jbustino

Budova sboru Jednoty bratrské

Nejstarší zachovalá kamenná stavba ve městě vybudovaná v letech 1553 - 1555 jako sbor Jednoty bratrské, která ve městě působila od konce 15. století. Jednotě bratrské byl sbor zabrán vrchností - Lichtenštejny - v roce 1626 a v roce 1668 odprodán jako obytná budova. Na konci 18. století byla budova upravena do dnešní podoby včetně mansardového zastřešení. Roku 1901 získala obnovená Jednota bratrská dům opět do svého vlastnictví.

IMG5634
IMG5638
IMG5641
IMG5643
IMG5644
IMG5647
IMG5652
IMG5655
IMG5658
IMG5660
IMG5667
IMG5671
IMG5687
IMG5684
IMG5691
IMG5698
IMG5700

 

news list