Přejít na obsah

IV. WORKSHOP K VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE

V rámci projektu "Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí" CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000819 se v úterý 29. ledna 2019 konal IV. workshop na téma "Dítě v dysfunkční rodině". Tentokrát setkání proběhlo na pobočce neziskové organizace Amalthea, (zabývající se sociálně-aktivizačními službami pro rodiny s dětmi). Cílem setkání bylo sdílení součinnosti multidisciplinární spolupráce mezi odborem sociálních služeb, oddělením sociálně právní ochrany dětí a dalších zainteresovaných organizací při práci s dítětem v dysfunkční rodině. Byla zde příležitost nejen pro otázky účastníků a pracovníků OSPOD, ale i možnost podělit se vzájemně o zkušenosti a konkrétní případy z praxe. Sdílení přineslo sjednocení postupů a získání znalosti některých informací. Na setkání byli pozváni - zástupce základní školy, sociální pracovnice z Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí, zástupce organizace Péče o duševní zdraví, vedoucí pobočky neziskové organizace Amalthea a psycholog. Přítomni byli i pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Ústí nad Orlicí. I další workshop ukázal přínos těchto multidisciplinárních setkání z důvodu sdílení procesů jednotlivých organizací a vzájemné zkušenosti z praxe.

Pozvánka na 4. multidisciplinárním setkání

eu socialni fond

 

news list