Přejít na obsah

ANDRLŮV CHLUM LÁKÁ K LETNÍM PROCHÁZKÁM

Několika novými a zrekonstruovanými turistickými zastaveními láká cesta na Andrlův chlum u Ústí nad Orlicí. Celkem šest zastavení se v letošním roce dočkalo nového mobiliáře doplněného dřevěnými sochami. V Řehořově dole naleznete nově vybudováno příjemné posezení, na proti němuž byl umístěn maskot městských lesu, trpaslík „Andrláček“. Zároveň začala také rekonstrukce cesty vedoucí k Poutníkově studánce.   U křižovatky na Řetovou v místě zvaném "U Loučení" byla umístěna velká socha violoncellisty a o kousek dál novotou září Vicenova studánka, kde na každého poutníka čeká osvěžení a posezení. Studánka poblíž silnice je jedním z nejkouzelnějších míst našich městských lesů. Vybudována byla za války roku 1942 jako vzpomínka na nestora ousteckých divadelníků Hynka Vicenu.   Další zastavení "U Starého Oustí" se dočkalo nového posezení a v části nad kapličkami čeká na malé i velké krokodýl jménem „Chňapík“.   Z městské části Kerhartice, po žluté turistické značce, dojdete do míst pod Vlčím dolem, kde stávala rasovna. Tuto lokalitu, která je uznaným lesním porostem a genetickou bankou  hodnotného semenného materiálu místních dřevin, zpestřuje vyřezaná socha sovy „Kukuly“.   Ze strany od městské části Hylváty, nad kuželnou, bylo opraveno vymleté koryto a odbagrováno přehrazení potoka od naplavenin z přívalových dešťů. Nová lávka zde usnadňuje přístup do lesa.   V letošním roce se doplnění mobiliáře dočká ještě Řehořův důl a rozmístěny budou  odpadkové koše. V plánu na rok 2016 je pak oprava Vlčí studánky a dalších turistických zastavení a to nejen na Andrlově chlumu, ale také v Černovíru a Horním Houžovci.   Řada zastavení je součástí Turistického poznávacího okruhu městem Ústí nad Orlicí.   Veškeré opravy jsou hrazeny z rozpočtu města prostřednictvím Správy lesů města Ústí nad Orlicí.   S dalšími nápady či připomínkami jak zkrášlit naše městské lesy se může kdokoliv obrátit na správce městských lesů Jiřího Faltýnka
news list