Přejít na obsah

ŽÁCI ZUŠ HRÁLI NA PODPORU HOSPICU

Poslední březnový čtvrtek se v Základní umělecké škole Jaroslava Kociana uskutečnil koncert žáků školy na podporu domácího hospicu ALFA-OMEGA provozovaného Oblastní Charitou Ústí nad Orlicí. Na programu koncertu zazněly skladby od domácích i světových autorů pro housle, klavír, kytaru, klarinet a další hudební nástroje. Nechyběla ani recitace a sborový zpěv.

Díky návštěvníků koncertu se na podporu místního hospicu podařilo vybrat téměř 8 tisíc korun. Tuto částku zdvojnásobí Nadace Divoké husy, která činnost hospicu podporuje.

Domácího hospic ALFA-OMEGA nabízí odbornou péči lékařů a zdravotních sester 24 hodin denně 7 dní v týdnu, péči garantovanou odborným paliativním lékařem, odbornou pomoc sociálního pracovníka, podporu a pomoc psychologa pro nemocného i pozůstalou rodinu a další služby.

Podrobné informace o domácím hospicu naleznete ZDE: https://uo.charita.cz/sluzby/domaci-hospicova-pece/.

Přispět na jeho činnost můžete zasláním finančního příspěvku na č.ú. 831240611/0100 pod variabilním symbolem 9201.

IMG6850
IMG6818
IMG6820
IMG6809
IMG6830
IMG6814
IMG6823
IMG6841
IMG6843
IMG6846

news list