Přejít na obsah

PROJEKT REKONSTRUKCE KANALIZACE A ČOV BYL SLAVNOSTNĚ UKONČEN

Slavnostního zakončení projektu „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ se v úterý 14. července uskutečnilo na čistírně odpadních vod. Tento projekt je finančním objemem druhým největším v Pardubickém kraji podpořený z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Životního prostředí. Předpokládané náklady celého projektu činí cca 687 mil. Kč bez DPH, přičemž městská společnost TEPVOS obdržela na projekt dotaci dosahující 495 mil. Kč. Cílem projektu bylo vytvořit připojení téměř 3 tisíc obyvatel na kanalizační síť zakončenou čistírnou odpadních vod. Vybudováno tak bylo 27 km nových kanalizačních sítí  s 25 čerpacími stanicemi, zrekonstruovat cca 5,85 km stávajících kanalizačních sítí a intenzifikovat čistírnu odpadních vod v Ústí nad Orlicí za účelem snížení množství vypouštěného znečištění u vybraných ukazatelů. Slavností zahájení celého projektu se uskutečnilo 19. července 2012 poklepáním na základní kámen a stejně jako při zakončení se jej účastnili zástupci investora, dodavatelů, města a řada dalších hostů. K poslednímu květnu letošního roku byly veškeré stavební práce ukončeny a stavba převzata. Kompletní modernizace se dočkala čistírna odpadních vod, která nyní splňuje náročné legislativní podmínky na vypouštění odkanalizovaných vod. V rámci projektu proběhla dostavba chybějící kanalizace v Hylvátech, na Dukle, Kerharticích a Dlouhé Třebové.    SLAVNOSTNĚ ZAHÁJILI REKONSTRUKCI ČOV A KANALIZACE
news list