Přejít na obsah

ZAČALO VYDÁVÁNÍ NÁDOB NA BIOODPAD

Ve čtvrtek 4. dubna začalo ve sběrném dvoře v Ústí nad Orlicí vydávání nádob na sběr bioodpadu. Město Ústí nad Orlicí uspělo se získáním 85% dotace z  Operačního programu životního prostředí na pořízení 2000 ks 240 l nádob a 135 ks kontejnerů hnědé barvy o objemu 1100 l na sběr bioodpadu.  

Nádoby na bioodpad budou obdobně jako tomu bylo u kompostérů zapůjčovány k užívání občanům v počtu 1 ks na jedno číslo popisné, na základě jednoduché zápůjční smlouvy sepsané na místě (nádoby zůstávají v majetku města). Nádoby budou zapůjčovány na dobu neurčitou a bezplatně. Rozměry nádoby: výška 100 cm, šířka 58 cm, hloubka 75 cm. Každá nádoba má své evidenční číslo a štítek obsahující informace, jaký odpad je možné do ní odkládat. K převzetí si prosím vezměte průkaz totožnosti. 

U bytových domů budou pro sběr bioodpadu umístěny hnědé kontejnery.

Termíny a místa vydávání nádob na bioodpad:

datum den od kdy do kdy místo
4.4.2019 čtvrtek 10–18 hodin Sběrný dvůr: Královéhradecká 1526
5.4.2019 pátek 10–18 hodin Sběrný dvůr: Královéhradecká 1526
11.4.2019 čtvrtek 10–18 hodin Sběrný dvůr: Královéhradecká 1526
12.4.2019 pátek 10–18 hodin Sběrný dvůr: Královéhradecká 1526
13.4.2019 sobota 8–12 hodin Sběrný dvůr: Královéhradecká 1526
16.4.2019 úterý 13–14 hodin

Dolní Houžovec: u kontejnerů na tříděný odpad

 

16.4.2019 úterý 14:15–15:15 hodin

Horní Houžovec: zastávka autobusu (u obchodu)

 

16.4.2019 úterý 15:30–18 hodin

Knapovec: u Komunitního centra

 

17.4.2019 středa 13-15 hodin

Černovír: u kontejnerů na tříděný odpad (točna autobusu)

 

17.4.2019 středa 15:30–18 hodin Kerhartice: na parkovišti u hřiště
26.4.2019 pátek 10–18 hodin Sběrný dvůr: Královéhradecká 1526
27.4.2019 sobota 8–12 hodin Sběrný dvůr: Královéhradecká 1526

 

IMG7305
IMG7283
IMG72801
IMG7282
IMG72972
IMG72921
IMG7311
IMG7317
IMG73202

news list