Přejít na obsah

MOST V LÁZEŇSKÉ ULICI UZAVŘEN OD 15. DUBNA

Pardubický kraj, jako vlastník a investor, požádal Městský úřad Ústí nad Orlicí o okamžitou uzavírku silnice II/360 s ohledem na havarijní stav mostu přes řeku Třebovku. Na základě mostní prohlídky a revizní zprávy musí být silniční most bez odkladu uzavřen a nahrazen mostním provizoriem. Z tohoto důvodu nastane od 15. dubna do 12. května úplná uzavírka silnice II/360 v ulici Lázeňská v Ústí nad Orlicí. Konkrétně tedy bude uzavřen silniční most ev.č. 360-012, v úseku od křižovatky s ul. Mostecká po křižovatku s ul. Vrbová v Ústí nad Orlicí. Objízdná trasa povede po sil. I/14 směr Česká Třebová, sil. III/36013, sil. III/36012 Dlouhá Třebová, Přívrat, Řetová, Řetůvka. Objízdná trasa platí i pro opačný směr. 
 
Objízdná trasa pro autobusovou dopravu a vozidla IZS bude vedena ze silnice II/360 ul. Lázeňská po místní komunikaci ul. Pod Horou, po účelové komunikaci areálem fy TEPVOS na silnici II/315 ul. J. Haška (Mendrik). Objízdná trasa bude obousměrná. Uzavírkou a objížďkou budou ovlivněny autobusové linky č. 680901, 700916 dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. Po dobu uzavírky nebude dočasně obsloužena zastávka "Ústí nad Orlicí, u žel. podjezdu".
 
Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení situace.
 

dz-lazenska-01
dz-lazenska-02
IMG77531
IMG77561
IMG77581
IMG77571
IMG7764
IMG77611
IMG77711
IMG77661

 

news list