Přejít na obsah

PODROBNÝ PROGRAM 4. ZASTUPITELSTVA MĚSTA 15.4.2019

Uveřejňujeme podrobný program na 4. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 15.4.2019 od 15:00 hodin ve Velkém sále Kulturního domu.

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni    
1. Zahájení a schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
2. Připomínky k zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
  Prezentace - finanční analýza    
3. FIN/1 - Střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Orlicí s analýzou financí a ratingem
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
   
  Majetkoprávní úkony    
4. MPO/1 - Směnná smlouva - Kerhartice nad Orlicí - fyzická osoba
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
5. MPO/2 - Záměr prodeje p.p.č. 1162/8 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
6. MPO/3 - Záměr prodeje p.p.č. 1626/32 a 1626/39 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
7. MPO/4 - Dodatek č.2 ke Smlouvě o bezúplatném převodu - ÚZSVM
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
8. MPO/5 - Kupní smlouva - p.p.č. 308/10, k. ú. Kerhartice nad Orlicí, v obci Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
9. MPO/6 - Kupní smlouva - p.p.č. 667/46 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
10. MPO/7 - Směna částí p.p.č. 855/7, 855/3, 1316/2, 934/3, 855/15, a 1321/2 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
11. MPO/8 - Zásady spoluúčasti města na výstavbě technické infrastruktury
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
  Finanční záležitosti    
12. FIN/2 - Návrh na rozhodnutí o uzavření dodatku ke smlouvě na přijetí úvěru na financování rekonstrukce objektu Dukla č.p. 300 v Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
   
13. FIN/3 - Návrh na schválení rozpočtových opatření
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
   
  Dotace    
14. ORM/1 - Mimořádná dotace pro TEPVOS na krytí ztráty sportovišť v roce 2018
Předkládá: Ing. arch. Eva Holásková
Přizvané osoby:
   
15. OŠKCP/1 - Návrh na rozdělení dotací z programu Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
16. OŠKCP/2 - Návrh na rozdělení dotací z programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
17. OŠKCP/3 - Návrh na rozdělení dotací z programu Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2019
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
18. OŠKCP/4 - Návrh na rozdělení dotací z programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2019
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
19. OŠKCP/5 - Individuální dotace do oblasti kultury v roce 2019
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
20. OŠKCP/6 - Návrh na poskytnutí individuálních finančních neinvestičních dotací z rozpočtu města do oblasti školství (školy nezřizované městem Ústí nad Orlicí) v roce 2019
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
21. OŠKCP/7 - Program regenerace MPZ na rok 2019 - dotace z ministerstva kultury a finanční podíly
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
22. OSS/1 Dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
   
23. OSS/2 Individuální dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
   
  Různé    
24. ORM/2 - Podání žádosti o dotaci z MMR - 2/2019/117D082 Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, DT1 - Revitalizace a výstavba pro akci "Dům dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí" z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Předkládá: Ing. arch. Eva Holásková
Přizvané osoby:
   
25. OPŽ/1 - Statut kontrolního výboru zastupitelstva města
Předkládá: Mgr. Marian Rada
Přizvané osoby:
   
26. TAJ/1 - Informace tajemníka MěÚ o stavu plnění přijatých usnesení ZM za časové období září až prosinec 2018
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
27. TAJ/2 - Volba člena osadního výboru pro část města Knapovec, Horní a Dolní Houžovec
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
28. TAJ/3 - Zrušení směrnice č. 03/S/2017
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
29. DSS - Informace vedoucího odboru
Předkládá: lic. Jaroslav Škarka
Přílohy:
Informace DSS o havarijním stavu v ul. Lázeňská - 4. zasedání ZM (15.4.2019)
Situace objízdné trasy
Úprava Tepvos
   
30. OŠKCP - Informace vedoucího odboru
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přílohy:
Informace OŠKCP - dotace z rozpočtu města - 4. zasedání ZM (15.4.2019)
   
31. OSS - Informace vedoucí odboru
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přílohy:
Informace OSS - dotace - 4. zasedání ZM (15.4.2019)
Přehled dotací 2015 - 2019
   
32. SMM - Informace vedoucího odboru
Předkládá: Ing. Jiří Hruška
Přílohy:
Informace SMM - Správa lesů - 4. zasedání ZM (15.4.2019)
Příloha - Prezentace
Příloha - Prezentace ve formátu PDF
   
33. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Černovír ze dne 5. 2. 2019
OV Černovír ze dne 6.3.2019
OV Hylváty ze dne 5. 3. 2019
OV Kerhartice ze dne 25. 3. 2019
OV Kerhartice ze dne 10.12.2018
OV Kerhartice ze dne 12.11.2018
OV Kerhartice ze dne 21. 1. 2019
OV Kerhartice ze dne 25.2.2019
OV Knapovec ze dne 26.2.2019
   
34. Závěr
Předkládá: Starosta
   
news list