Přejít na obsah

NA VELKÝ PÁTEK SE VYDALI PO KŘÍŽOVÉ CESTĚ

Od roku 2016 je Velký pátek dnem státního svátku. V Ústí nad Orlicí Římskokatolická farnost slavila odpoledne, v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Velkopáteční obřady v doprovodu Cecilské hudební jednoty. Během obřadu zazněly pašijové zpěvy, které vypráví o utrpení a smrti Ježíše Krista. V podvečerních hodinách se konala tradiční křížová cesta po kapličkách na Andrlův chlum, které se zúčastnilo na dvě stovky poutníků z Ústí a okolí.

Velikonoce jsou nyní nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vedle toho jsou Velikonoce obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara, které s náboženským svátkem souvisí jen volně.

V českých zemích i na Slovensku je zvykem chodit s pomlázkou. Pomlázka je z několika, většinou 6–12, nejčastěji vrbových proutků pletený šlehací nástroj, se kterým chlapci chodí na koledu a mrskají děvčata z okolí. Velikonoční mrskání děvčat jim má předat část jarní svěžesti vrbového proutí. Velikonoční koleda je spojena s odměnou pro koledníky. Tradičně to jsou především malovaná vajíčka neboli kraslice. Velikonoční koledování nabírá krajově rozličných podob. O pomlázce se zmiňuje již pražský kazatel 14. století Konrád Waldhauser. Zdroj: wikipedia.org

IMG6477
IMG6457
IMG6645
IMG6581
IMG6683
IMG6732
IMG6773
IMG6796

Foto: Matouš Gorun

 

 

news list