Přejít na obsah

MĚSTU BYLA UDĚLENA CENA MODERNÍ OBEC

V úterý 16. dubna se ve Španělském sálu Pražského hradu uskutečnilo u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel slavnostní setkání, na kterém byly předány ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2018. Organizátorem akce bylo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Český národní komitét ICOMOS, Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro místní rozvoj. Slavnostního přijetí 14 krajských vítězů se zúčastnil mj. předseda vlády České republiky Andrej Babiš a ministr kultury Antonín Staněk.

Městu Ústí nad Orlicí byla předána cena určená pro krajského vítěze, která kromě pamětního listu představovala také finanční odměnu ve výši 100 tisíc korun. Při této slavnostní příležitosti byla zároveň udělena Cena Moderní obec, kterou z nominovaných krajských vítězů získalo právě Město Ústí nad Orlicí. Cena byla udělena na základě doporučení odborné poroty a rozhodnutí redakce časopisu Moderní obec. Cenu starostovi města Petru Hájkovi předal šéfredaktor Ivan Ryšavý, který ve svém odůvodnění mimo jiné zmínil citaci starosty Klatov: „Historická centra nejsou jenom obezděné památky, ale i veřejný prostor mezi nimi.“ A dále uvedl: „Právě to sledujeme při každoročním udělování Ceny Moderní obec, kdy nás zajímá, jak ve městě pulzuje kulturní a společenský život, v němž důležitou roli sehrává právě využití památek. A právě město, které letos Cenu Moderní obec dostává, je město které loni úspěšně dokončilo revitalizaci centra městské památkové zóny a na pomyslném kontě jeho úspěchu je i nově vzniklý park s meditační kaplí Jana Pavla II. v rámci památkové zóny na místě starého hřbitova.“ V rámci hodnocení byla vyzdvižena také skutečnost, že ústecké památky jsou součástí kulturně společenského dění. „Řada památek slouží v tomto městě také hudebním, pěveckým a tanečním spolkům. Právě spolkový život je velmi bohatý a zrovna tak i náměstí v centru města je využíváno mnohokrát do roka k různým sportovním, kulturním a společenským akcím,“ doplnil odůvodnění udělení ceny Ivan Ryšavý.

Starosta města Petr Hájek při převzetí ceny poděkoval všem, kteří se na projektu podíleli. „Realizace nebyla jednoduchá. Myšlenka vznikla již před 110 lety a s ohledem na různé historické souvislosti se nemohla uskutečnit. Ani po roce 1990 nenašla plnou podporu. Na projektu si osobně nejvíce cením skutečnosti, že město dokázalo najít společnou řeč a cestu k realizaci s děkanstvím Ústí nad Orlicí, protože park se nachází na pozemcích, které jsou ve vlastnictví církve. A dále pak na faktu, že na obnově a vzniku meditační kaple se podílela řada občanů našeho města, kteří se finančně zapojili do veřejné sbírky. Cenu vnímám jako zpětnou vazbu a poděkování si zaslouží všichni, kteří se jakýmkoliv způsobem na realizaci projektu podíleli. Město Ústí nad Orlicí si ocenění váží.“

Město Ústí nad Orlicí v současné době připravuje projekt revitalizace parku u Roškotova divadla, který by měl na park u kostela navázat. „Našim cílem je vyzdvihnout národní kulturní památku a její bezprostřední okolí. Zároveň tak nepřímo propojit dva ojedinělé prostory, tedy meditační park u kostela s kulturně společenským parkem u divadla,“ dodal starosta města Petr Hájek.

Další informace k udělení ceny – viz https://www.moderniobec.cz/video/historicke-mesto-roku-2018/

P4161020
P4161024
P4161038
P4161045
IMG9110
IMG9115
IMG9113
P4161048
P4161087
P4161095
P4161052
IMG91171

news list