Přejít na obsah

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ EXLIBRIS POD RADNICÍ

Od pátku 17. května je v Galerii pod radnicí k vidění nová výstava věnovaná grafickým listům exlibris. Výstava prezentuje výběr exlibris, které byly zaslané do soutěže konané k 37. kongresu FISAE v Praze. Soutěž uspořádal Spolek sběratelů a přátel exlibris a obeslalo ji 694 umělců ze 49 zemí. Porota posuzovala celkem 1591 exlibris. Na výstavu bylo nakonec nominováno 232 autorů, přičemž výstavní soubor tvoří 382 grafických listů.

Slovo Ex libris pochází z latiny a znamená „z knih“. Z tohoto slovního spojení vzniklo označení exlibris neboli sběratelský nebo užitkový grafický lístek vlepovaný přímo do knihy, jehož účelem bylo označit, komu výtisk patří nebo z jaké knihovny pochází. Většinou obsahoval jméno, erb, či monogram majitele, buď samostatně, nebo ve spojení se slovy Ex libris, rodovým heslem či jiným textem. Dnešní exlibris – knižní značka – je svébytné umělecké dílo, které je vytvořeno grafickou technikou. Formálně obsahuje grafický motiv a tzv. legendu, tedy nápis Ex libris a jméno vlastníka. Některé současné exlibris však již písemné označení mají vlivem většího důrazu na individualitu tvůrce potlačeno či zkráceno do iniciál.

Výstava je v Galerii pod radnicí přístupná denně mimo pondělí a to do 9. června.

IMG1775
IMG1779
IMG1811
IMG1819
IMG1828
IMG1783
IMG1784
IMG1785
IMG1786
IMG1788
IMG1791
IMG1796
IMG1795
IMG1798
IMG1803
IMG1804
IMG1815

news list