Přejít na obsah

PRVNÍ JARNÍ SETKÁNÍ VEDENÍ MĚSTA S VEŘENOSTÍ

Ve středu 22. května se v Malé scéně v Ústí nad Orlicí konalo první setkání vedení města s veřejností ve volebním období 2018-2022. Setkání navázalo na tradiční setkání starosty a místostarostů města s veřejností, z předchozích volebních období.

V úvodu středečního programu seznámil starosta města Petr Hájek přítomné občany s organizačními a personálními změnami na radnici, včetně rozdělení kompetencí při řízení odborů městského úřadu.

Následovaly informace o plánovaných investičních akcích města s výhledem do roku 2024 a průběh probíhajících investičních akcí. V rámci diskuse byla otevřena také problematika úpravy ulice Polské a kruhového objezdu na náměstí Svobody. K této problematice bude v budoucnu svoláno veřejné setkání s projednáváním.

Během podvečera byla ještě diskutována úprava veřejné zeleně, doprava, odpady a další témata.

Tohoto setkání se účastnilo na 8 desítek občanů našeho města.

IMG3040
IMG3011
IMG3033
IMG3013
IMG3017
IMG3019
IMG3037
IMG3024
IMG3039

news list