Přejít na obsah

DOMOV DŮCHODCŮ SPUSTIL NOVOU ODLEHČOVACÍ SLUŽBU

Dvě lůžka pobytové odlehčovací služby nabízí od 1. července rodinám pečujícím o seniory Domov důchodců Ústí nad Orlicí. Slavnostní otevření služby se uskutečnilo v pondělí 29. června za účasti starosty města Petra Hájka, místostarosty Jiřího Preclíka a dalších hostů.   Pobytová odlehčovací služba umožňuje rodinám, které trvale pečují o svého seniora, odjezd například na dovolenou nebo provedení úpravy bytu. Na nezbytně nutnou dobu, maximálně na 3 měsíce, mohou seniora, o nějž pečují, umístit na specializované oddělení Domova důchodců Ústí nad Orlicí, kde jejich péči převezmou profesionální pečovatelky a zdravotní sestry. Tato služba je hrazená a zahrnuje veškerou péči: ubytování, aktivizaci, stravování, praní prádla, pečovatelské a ošetřovatelské úkony.   Domov důchodců Ústí nad Orlicí disponuje 89 lůžky domova pro seniory, 50 lůžky domova se zvláštním režimem a 2 lůžky pobytové odlehčovací služby. Na podzim plánuje otevření půjčovny kompenzačních pomůcek.   Více informací naleznete v Tiskové zprávě.
news list