Přejít na obsah

NEJTVRDŠÍ HASIČI ZÁVODILI NA ANDRLÁKU

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje územní odbor Ústí nad Orlicí uspořádal pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického soutěž v náročných disciplínách TFA. Na Ohnivou rozhlednu na Andrlově Chlumu v Ústí nad Orlicí se v pátek 31. května sjeli největší borci z řad profesionálních a dobrovolných hasičů. Soutěž probíhala dle platných pravidel pro soutěže v TFA. Současně se zde konala regionální soutěž HZS Pardubického a HZS Královéhradeckého kraje. Každý územní odbor mohl vyslat maximálně čtyři soutěžící. V letošním roce byla změna v tom, že se jednotlivé disciplíny běžely na úseky. Maximální doba pro splnění daných úseků byla 4 minuty, mimo úsek č. 4, kde byl měřen čas až do cíle.

Soutěžící startoval s kompletním zásahovým oděvem, nasazenou přilbou, zásahovými rukavicemi a izolačním dýchacím přístrojem bez masky.

Na 1. úseku soutěžící běžel na stanovenou vzdálenost k přistavené přenosné stříkačce, k ní na výstupy připojil dvě hadicová vedení. Obě hadicová vedení musel rozvinout na 60 metrů. Následně musel smotal dvě hadice a uložit do boxu.

Následoval úsek číslo 2 kde závodním musel provést 80 úderů obouruční palicí v hammer boxu, dále běžel k tunelu, uchopil 20 kg závaží a pronesl ho tunelem, následně uchopil figurínu a přemístil určeným koridorem do stanovené vzdálenosti 30 m a zpět. Nakonec musel zdolat 3 m vysokou bariéru.

Na úseku č. 3 musel soutěžící postupně dopravil 4 ks žebříků spojených po 2 ks k lešení, o které je opřel, vystoupal po pevném žebříku do určeného nadzemního podlaží, pomocí lana vytáhl břemeno na plošinu lešení a sestoupil zpět. Běžel k hydrantovému nástavci a připojil k němu proudnici.

V posledním úseku pak závodník pokračoval výstupem po schodech na plošinu rozhledny po 183 schodech, kde se nacházel cíl nejnáročnější soutěže.

Na start závodů se postavilo celkem 63 závodníků z 9 družstev. Zlatou medaili si v závodu Ohnivá rozhledna odvezl Michal Brousil z jižních Čech, který je úřadujícím mistrem ČR v TFA a mistr Evropy v TFA. Tento závodník ještě letos v podobných závodech neprohrál a bylo vidět, že byl opět ve skvělé formě.

Podrobné výsledky závodů naleznete ZDE: http://www.chsf.cz/ohniva-rozhledna-2019-je-za-nami

IMG3913
IMG3905
IMG3925
IMG3926
IMG3933
IMG3940
IMG3957
IMG3946
IMG3969
IMG3982
IMG3985
IMG4049
IMG4062

news list