Přejít na obsah

POTŘETÍ SE NAŠE ZUŠKA PŘIPOJILA K ZUŠ OPEN

Již potřetí se letos zapojila Základní umělecká škola Jaroslava Kociana do celostátního happeningu základních uměleckých škol nazvaného ZUŠ OPEN. V rámci tradiční SLAVNOSTI MEZI SLOUPY vystoupili, před budovou školy, žáci z hudebního a tanečního oboru a v Malé scéně byly promítány filmy žáků výtvarného oboru.

Hlavním smyslem celonárodní akce ZUŠ OPEN, do které se zapojilo na 400 škol, je vyzdvihnout unikátní systém základních uměleckých škol, který vychovává nejenom profesionály, ale hlavně také publikum, které je vnímavé, které už si to samo zkusilo. Díky tomu se zvyšuje kulturnost celého národa. Základní umělecké školy však působí nejenom jako vzdělávací centra v oboru umění, ale také jako takové malé kulturní agentury. Spolupracují s jinými soubory, orchestry a rodiči. Akce ZUŠ OPEN se stává kulturní událostí roku s největším počtem zapojených účinkujících.

IMG4073
IMG4080
IMG4082
IMG4097
IMG4101
IMG4108
IMG4114
IMG4116
IMG4117
IMG4120
IMG4126

news list