Přejít na obsah

DEN DOBROVOLNICTVÍ NA KOCIÁNCE

V úterý 4. června se na veřejném prostranství Kociánka konal DEN DOBROVOLNICTVÍ pro širokou veřejnost. Na mnoha stanovištích mohl každý návštěvník formou zážitkové hry zjistit, kde všude dobrovolníci pracují a jaké jsou možnosti dobrovolnických organizací. V příbězích hledali řešení běžných i mimořádných situací a odpovědi získávali od jednotlivých zástupců daných organizací. Dobrovolnictví je šancí pro každého a všichni návštěvníci zde měli možnost zjistit, jak různorodé a přínosné může být.

Den dobrovolnictví slouží převážně k prezentaci práce dobrovolnických center a dobrovolnictví samotné není obyčejná činnost, ale přináší radost, pocit užitečnosti a nové dovednosti.

IMG4989
IMG4994
IMG5001
IMG4998
IMG5010
IMG5015
IMG5020
IMG5026
IMG5030
IMG5034
IMG5036
IMG5392
IMG5400
IMG5405
IMG5408

 

news list