Přejít na obsah

MĚSTO REKLAMUJE VODNÍ PRVEK NA MASARYČCE

Vážení spoluobčané, v jarních měsících letošního roku byla při odzimování vodního prvku v ul. Příkopy a kontrolním odečtu vodoměru zjištěna zvýšená spotřeba vody oproti minulým rokům. Bylo provedeno několik zkoušek a měření za účelem určení úniku vody ze systému. Únik byl lokalizován v místě odvodňovacích štěrbinových žlabů, které jsou zabetonovány pod žulovými deskami v samotném vodním prvku. Jelikož se na fontánu vztahuje záruční doba, zahájilo Město reklamační řízení za účelem odstranění skryté vady. Zhotovitel reklamaci akceptoval a nyní činí úkony k nápravě. V měsíci červnu dojde k vybourání žulových desek a podkladního betonu, tím se odhalí odvodňovací štěrbinové žlaby a následně bude provedena jejich oprava. Finanční náklady spojené s opravou jdou samozřejmě k tíži zhotovitele. Po tuto dobu bude bohužel vodní prvek mimo provoz. Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení situace.

IMG6766
IMG6765
IMG6768
IMG6767

news list