Přejít na obsah

POZVÁNKA NA 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zveme Vás na 5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se uskuteční v pondělí 24. června od 15 hodin ve velkém sále Kulturního domu, Smetanova č. p. 510.

Navržený program jednání:

  1. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města za rok 2018

  2. Finanční záležitosti

  3. Majetkoprávní úkony

  4. Udělení ocenění Cena města a čestné občanství

  5. Dotace z rozpočtu města

  6. Investiční plán rozvoje města na období 2020 – 2024+

  7. Různé

news list