Přejít na obsah

POPÁTÉ ZASEDALO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

V pondělí 24. června se v Kulturním domě uskutečnilo 5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí ve volebním období 2018 – 2022. Téměř 3 hodiny trvající zasedání mělo na programu před 2 desítky jednacích bodů. Schvalováno bylo Vyúčtování hospodaření a účetní závěrka města za rok 2018, majetkoprávní úkony, návrhy na udělení ocenění Cena města a čestné občanství nebo individuální finanční dotace.

Zastupitelé dále vzali na vědomí investiční plán rozvoje města na období 2020 – 2024 a dále. Součástí plánu jsou investice do majetku města a městem zřizovaných organizací včetně plánované revitalizace území PERLA a novostavby DDM DUHA, rekonstrukce komunikací a infrastruktury a modernizace budov.

Zastupitelstvo také schválilo zpracování záměru na prodej bývalé administrativní budovy a navazujících pozemků v areálu Perla 01. Návrh prodeje je vyvolán předpokládanými vysokými náklady na celkovou rekonstrukci bývalé administrativní budovy. Vysokou investici si město bez dalšího zadlužení nemůže dovolit. Pomocí dlouhodobého úvěru navrhuje realizovat novostavbu Domu dětí a mládeže včetně nezbytné technické a dopravní infrastruktury a navazujících veřejných ploch.

V závěru jednání byla prezentována architektonická studie parku u Roškotova divadla. Hlavním cílem studie je vytvořeni důstojného prostředí Národní kulturní památce Roškotovu divadlu a dále vytvořeni příjemného veřejného prostoru, kde by lide rádi pobývali a odpočívali. Navrhovaná studie bude ještě dále diskutována a také prezentována veřejnosti. 

Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí bude v nejbližších dnes uveřejněno na našem webu. 

Následující zasedání zastupitelstva města je předběžně plánováno na 16. září 2019.

IMG9015
IMG9020
IMG9023
IMG9022
IMG9026
IMG9028
IMG9030
IMG9033
IMG9037
IMG9040
IMG9041
IMG9045
IMG9048

news list