Přejít na obsah

KONALO SE SETKÁNÍ ASISTENTŮ PREVENCE KRIMINALITY

Ve středu 26. června se na radnici, pod záštitou Komise prevence kriminality města Ústí nad Orlicí, konalo "Setkání asistentů prevence kriminality", kterého se zúčastnili asistenti a jejich mentoři z Ústí nad Orlicí, České Třebové a Vysokého Mýta. Mezi pozvanými byli zástupci Policie ČR, Městské policie, sociálního odboru MěÚ Ústí nad Orlicí a SKP-Centra, se kterými asistenti prevence kriminality (APK) nejčastěji spolupracují.

Přítomen byl také manažer prevence kriminality Pardubického kraje Jan Homuta, který zdůraznil důležitost těchto setkání a potřebu koordinace činnosti APK. Celé setkání odborně vedl Zdeněk Pankrác, který dlouhodobě provádí školení a supervize APK v rámci celé ČR. Účastníci setkání získali nové poznatky, jak v určitých rizikových situacích postupovat, byla objasněna role APK a mentorů, ale především byl dán prostor k vzájemnému sdílení praktických zkušeností. Při setkání se potvrdila prospěšnost a důležitost činnosti APK, kteří pomáhají zvyšovat bezpečnost nejen v našem městě. Zúčastnění se shodli na potřebě opakování takovýchto setkání.

IMG9178
IMG9173
IMG9179
IMG9182
IMG9186
IMG9183
IMG9187

 

news list