Přejít na obsah

MOST NA BĚLISKU UZAVŘEN DO KONCE ČERVENCE

Od 17. do 30. července 2019 je zcela uzavřen, z důvodu opravy, most přes Tichou Orlici v ulici Na Bělisku – u bývalého Panského mlýna v Ústí nad Orlicí. Most bude uzavřen pro vozidla, cyklisty i pěší.

Přes most vede mimo jiné cyklostezka Ústí nad Orlicí - Letohrad, přístupová komunikace ke garážím a na cvičiště Českého kynologického svazu ZKO Ústí nad Orlicí.

Pěší a cyklisté mohou volit náhradní trasu okolo studánky U Panny Marie, dále po komunikaci u železnice do ulice Nádražní s následným napojením na stávající cyklostezku.

Práce budou probíhat vždy v čase od 7 do 16 hodin. Pokud to stav mostu a postup prací umožní, bude mimo tyto hodiny umožněn průchod pěších a cyklistů. Věnujte prosím pozornost místnímu značení a pokynům pro vlastní bezpečí.

mapa na belisku

IMG9346
IMG9343
IMG9348
IMG9351
IMG9350
IMG9349
mapa-nabelisku

news list