Přejít na obsah

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ NOVÉHO JÍZDNÍHO ŘÁDU 2015/2016

Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit, že na webových stránkách Pardubického kraje byl dne 23.06.2015 zveřejněn Návrh železničního jízdního řádu na období od 13.12.2015 do 10.12.2016. Odkaz na webové stránky je následující:   http://www.pardubickykraj.cz/dopravni-obsluznost/78567?managePreview=ok&language=1   Případné připomínky k návrhu železničního jízdního řádu je možné podat písemně do 08.07.2015 na Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend nebo elektronicky na adresu: klement@muuo.cz  
news list