Přejít na obsah

SOUTĚŽÍME O STAVBU ROKU PARDUBICKÉHO KRAJE

Město Ústí nad Orlicí přihlásilo svou stavbu - Revitalizace centra městské památkové zóny - PARK U KOSTELA Nanebevzetí Panny Marie do 9. ročníku veřejné neanonymní soutěže Stavba roku v Pardubickém kraji.

Spolupořadatelem této soutěže je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje.

Cílem soutěže je seznámit odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architektury a projektování v Pardubickém kraji. Soutěž má dále sloužit k podpoře kvalitní komplexní realizace staveb a zviditelnění firem v kraji.

Kromě odborné poroty má možnost hlasovat také veřejnost o cenu veřejnosti. PARK U KOSTELA Nanebevzetí Panny Marie je ve veřejném hlasování pod pořadovým číslem 18. Mezi přihlášenými je celkem 26 staveb, rekonstrukcí a revitalizací ze všech koutů Pardubického kraje.

Hlasovat o cenu veřejnosti můžete ZDE.

Kompletní informace o 9. ročníku veřejné neanonymní soutěže Stavba roku v Pardubickém kraji naleznete na webu https://stavbaroku.pardubickykraj.cz/.

park u kostela panel

news list