Přejít na obsah

JIŽ PO OSMÉ ZÍSKALI NEJLEPŠÍ ŽÁCI CENU COMENIUS

Po osmé v pořadí byly v obřadní síni ústecké radnice starostou města předávány Ceny COMENIUS nejlepším žákům ústeckých základních škol, nižšího stupně víceletého gymnázia a žákům speciální základní školy. Cena Comenius je udělována za studijní výsledky, záslužný čin, umělecký přínos, umístění v soutěžích či propagaci města.   Cenu COMENIUS v roce 2015 získalo celkem 10 žáků:   Markéta Divišová, žákyně tercie osmiletého gymnázia - Cena Comenius byla udělena za 2. místo v celostátní soutěži ve čtyřhře a za 2. místo na celostátní klavírní přehlídce  „Mládí Bohuslava Martinů“.   Tereza Dokoupilová, žákyně 7. třídy Základní školy Bratří Čapků - Cena Comenius byla udělena  za výborné školní úspěchy a reprezentaci školy v přírodovědných soutěžích.   Klára Hrnčířová, žákyně 7. třídy Základní školy Bratří Čapků - Cena Comenius byla udělena za výborné školní úspěchy a reprezentaci školy.   Pavel Junek, žák 9. třídy Základní školy Bratří Čapků - Cena Comenius byla udělena za výborné školní úspěchy a výraznou pomoc při propagaci školy.   Adam Kraj, žák kvarty osmiletého gymnázia - Cena Comenus byla udělena za 2. místo v krajském kole dějepisné olympiády a za reprezentaci školy ve florbale.   Adéla Kubátová, žákyně 8. třídy Základní školy Třebovská - Cena Comenius byla udělena za vítězství v literární soutěži „Nádvoří národů“ a za reprezentaci školy a města ve street dance.   Jana Láslová, žákyně 9. třídy ZŠ Komenského - Cena Comenius byla udělena za 3. místo v regionálním kole řečnické soutěže Mladý Démosthenes a za úspěšnou reprezentaci školy v přírodovědných a humanitních olympiádách.   Vítek Rössler, žák 7. třídy Základní školy ZŠ Komenského - Cena Comenius byla udělena za vynikající výsledky v leteckém modelářství.   Michal Špitálský, žák 8. třídy Základní školy Třebovská - Cena Comenius byla udělena za úspěch v literární soutěži „Drápanda“,  za vynikající studijní výsledky a za reprezentaci školy a města ve sportu.   Nela Vargová, žákyně 6. ročníku Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Ústí nad Orlicí - Cena Comenius  byla udělena za reprezentaci školy a města ve sportu.  
news list