Přejít na obsah

Podrobný program 6. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

Podrobný program 6. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 22.6.2015 od 15:00 hodin v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí.
 
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID  
1. Zahájení a schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
2. Připomínky k zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
  1. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města
za rok 2014
   
3. FIN/1 Vyúčtování hospodaření a účetní závěrka města za rok 2014
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
131  
  2. Finanční záležitosti    
4. FIN/2 Návrh na schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru s ČSOB
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
132  
5. OŠKCP/1 - Program regenerace MPZ - smlouvy o poskytnutí dotace
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
133  
  3. Majetkoprávní úkony    
6. MPO/1 - Smlouva o zřízení práva stavby - STAVORECYKLA s.r.o.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
134  
7. MPO/2 - Záměr prodeje části p.p.č. 1606/8 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
135  
8. MPO/3 - Darovací smlouva - Pardubický kraj
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
136  
9. MPO/4 - Smlouva o poskytnutí příspěvku - lokalita U Letiště
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
137  
10. MPO/5 - Smlouva o převodu vlastnictví bytu Hřbitovní 756/4 Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
138  
11. MPO/6 - Smlouva o převodu vlastnictví bytu Jilemnického 74/8 Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
139  
12. MPO/7 - Smlouva o převodu vlastnictví bytu Sokolská 64/1 Ústí nad Orlicí - Kerhartice
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
140  
13. MPO/8 - Smlouva o převodu vlastnictví bytu Knapovec 6/6
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
141  
14. MPO/9 - Návrh na delegování zástupce města na jednatele společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
142  
15. MPO/10 - Rozpočtová změna
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
143  
16. MPO/11 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby - TEPVOS, spol. s.r.o.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
144  
17. MPO/12 - Kupní smlouva na prodej p.p.č. 118/1 v k.ú. Horní Houžovec
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
145  
18. MPO/13 - Kupní smlouva na prodej p.p.č. 135/2 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
146  
19. MPO/14 - Kupní smlouva - lokalita U Letiště p.p.č. 923/205 a p.p.č. 923/189 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
147  
  4. Výkup p.p.č. 860/1, 1316/1 a st.p.č. 311 v k.ú. Hylváty
- park Hylváty
   
20. MPO/15 - Kupní smlouva - výkup p.p.č. 860/1, 1316/1 a p.č.st. 311 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
148  
  5. Prezentace návrhu regulačního plánu "Revitalizace uzemí Perla 01 Ústí nad Orlicí"    
21. STA/1 - Prezentace návrhu regulačního plánu Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby: Ing. arch. Michal Šourek, RNDr. Renata Šedová
149  
  6. Různé    
22. ORM/1 - Bike resort Orlicko - Třebovsko
Předkládá: Petr Mareš
Přizvané osoby: RNDr. Renata Šedová, OHGS s.r.o.
150  
23. OŠKCP/2 - Návrh na udělení Ceny města
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
151  
24. OŠKCP/3 - Aktualizace zřizovacích listin příspěvkových organizací v kultuře a školství
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
152  
25. OSS/1 - Aktualizace zřizovacích listin PO v sociální oblasti
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
153  
26. OSS/2 - Výjimka ze Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
154  
27. DSA/1 - Příspěvek na provozování dopravní obslužnosti na území města na období od 14.12.2014 do 12.12.2015
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
155  
28. SÚ/1 - Schválení zadání změny č. 2 regulačního plánu obytné plochy "U Letiště" v Ústí nad Orlicí.
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
156  
29. TAJ/1 - rezignace na funkci přísedícího trestních senátů OS Ústí nad Orlicí
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
157  
30. STA/2 - Odvolání předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
158  
31. STA/3 - Volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
159  
32. Informace oddělení CR a propagace (OŠKCP)
Předkládá: Bc. Zdenka Kroulíková
Přílohy:
Informace
Pravidla
Ceník
   
33. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Rezignace - MUDr. Roček
Veřejné letiště - Aeroklub
Žádost - Klub českých turistů
Žádost - J. Fikejz
   
34. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Knapovec - 8. 4. 2015
OV Hylváty - 4. 5. 2015
OV Kerhartice - 4. 5. 2015
OV Knapovec - 4. 5. 2015
OV Kerhartice - 13. 4. 2015
KV - 11. 5. 2015
KV - 8. 6. 2015
FV - 17. 6. 2015
   
35. Závěr
Předkládá: Starosta
   
news list