Přejít na obsah

ZVEME NA 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zveme Vás na 6. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se uskuteční v pondělí 16. září 2019 od 15:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu v Ústí nad Orlicí, Smetanova č. p. 510.

Navržený program:

  1. Majetkoprávní úkony

  1. Finanční záležitosti

  1. Novostavba DDM v areálu Perla 01

  2. Různé

news list