Přejít na obsah

PODROBNÝ PROGRAM 6. ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Uveřejněn podrobný program na 6. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 16.9.2019 od 15:00 hodin ve Velkém sále Kulturního domu.
 
Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni    
1. Zahájení a schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
2. Připomínky k zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
  Majetkoprávní záležitosti    
3. MPO/1 - Záměr prodeje části p.p.č. 1062/27 v k.ú. Knapovec
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
4. MPO/2 - Kupní smlouva - část p.p.č. 1073/1 v k.ú. Knapovec
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
5. MPO/3 - Kupní smlouva - část p.p.č. 1073/1 v k.ú. Knapovec
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
6. MPO/4 - Záměr prodeje části p.p.č. 1187/3 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
7. MPO/5 - Darovací smlouva - stavba bývalého vodojemu na pozemku č. 1063/3 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
8. MPO/6 - Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
9. MPO/7 - Žádost o bezúplatný převod p.p.č. 624/12, p.p.č. 624/13 a p.p.č. 624/15 v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
10. MPO/8 - Směnná smlouva - Lidl Česká republika v.o.s.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
11. MPO/9 - Záměr prodeje části p.p.č. 713/1 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
12. MPO/10 - Záměr prodeje části p.p.č. 713/1 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
13. MPO/11 - Záměr prodeje části p.p.č. 713/1 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
14. MPO/12 - Záměr prodej části p.p.č. 713/1 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
15. MPO/13 - Darovací smlouva - Pardubický kraj
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
16. MPO/14 - Kupní smlouva - p.p.č. 30/3 v k.ú. Gerhartice
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
17. MPO/15 - Kupní smlouva - p.p.č. 154 a 26/7 v k.ú. Gerhartice
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
18. MPO/16 - Kupní smlouva - p.p.č. 153 a 20/2 v k.ú. Gerhartice
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
19. MPO/17 - Kupní smlouva - p.p.č. 21/6 v k.ú. Gerhartice
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
20. MPO/18 - Smlouva o poskytnutí příspěvku - lokalita U Letiště - st. 3862 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
21. MPO/19 - Pardubický kraj - bezúplatný převod pozemků v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
22. MPO/20 - Kupní smlouva - Bratří Čapků 1169/11
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
23. MPO/21 - Kupní smlouva - prodej p.p.č. 2563/22 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
24. MPO/22 - Kupní smlouva - p.p.č. 1626/121 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
25. MPO/23 - Kupní smlouva - Sefir s.r.o.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
26. MPO/24 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní - Rieter CZ s.r.o.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
27. MPO/25 - Záměr prodeje p.p.č. 2660/1, 2560/4 a 2556/6 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
28. MPO/26 - Smlouva o bezúplatném převodu pozemků - Státní pozemkový úřad
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
  Finanční záležitosti    
29. FIN/1 - Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
   
30. FIN/2 - Návrh na poskytnutí individuální investiční finanční dotace z rozpočtu města na opravu budovy sídla Červeného kříže
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
   
31. OŠKCP/1 - Změna doby realizace projektu a termínu předložení finančního vypořádání dotace
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
   
32. OŠKCP/2 - Mimořádný členský příspěvek města Ústí nad Orlicí svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
   
  Novostavba DDM v areálu Perla 01    
33. ORM/1- Hodnocení a posouzení nabídek a schválení SOD - Dům dětí a mládeže - Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. arch. Eva Holásková
Přizvané osoby:
   
  Různé    
34. ORM/2 - Dohodu o narovnání a způsobu vypořádání pohledávek mezi městem Ústí nad Orlicí a zhotovitelem stavebních prací v MŠ Na Výsluní - společností DACH SYSTEM s.r.o.
Předkládá: Ing. arch. Eva Holásková
Přizvané osoby:
   
35. OSS/1 - Výjimka ze Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
   
36. OSS/2 - Výjimka ze Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
   
37. OSS/3 - Výjimka ze Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
   
38. OŠKCP/3 - Deklarace partnerství a Dohoda o spolupráci k mikroprojektům ČR - Polsko
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
   
39. TAJ/1 - Rezignace na členství v radě města
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
40. TAJ/2 - Informace tajemníka MěÚ o stavu plnění přijatých usnesení ZM za časové období únor až duben 2019
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
41. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
DDM - Výzva zastupitelům
   
42. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Hylváty - 25. 6. 2019
OV Hylváty - 13. 8. 2019
OV Kerhartice - 17. 6. 2019
OV Knapovec - 5. 6. 2019
OV Knapovec - 16.7.2019
   
43. Závěr
Předkládá: Starosta
   
news list