Přejít na obsah

6. ZASTUPITELSTVO SCHVALOVALO ZÁSADNÍ BODY

V pondělí 16. září se uskutečnilo 6. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí ve volebním období 2018-2022. Na programu jednání bylo několik zásadních bodů.

Prvním z nich bylo schvalování směnné smlouvy mezi městem Ústí nad Orlicí a společností Lidl Česká republika. Po dlouhé debatě zastupitelé schválili směnu části pozemku o výměře necelých 800 m2 za účelem modernizace a přístavby prodejny LIDL a vybudování nových parkovacích míst s doplatkem městu ve výši 3 miliony korun. Na parkovišti bude také umožněno parkování obyvatel okolních domů. Společnost LIDL se dále zavázala provést náhradní výsadbu zeleně za rozšířené plochy a tuto novou zeleň nadále udržovat. Město plánuje získané finanční prostředky vložit do nadačního fondu Zelené Oustí, který se věnuje výsadbě a obnově zeleně v našem městě.

Dalším zásadním bodem, který byl zastupiteli projednáván, bylo vydání nové obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti. Koeficient se zvyšuje z hodnoty 1 na hodnotu 2. Dochází tedy k 100 procentnímu nárůstu daně z nemovitosti. Daň z nemovitosti se v Ústí nad Orlicí naposledy zvyšovala v roce 2009. Toto zvýšení daně přinese do rozpočtu města částku okolo 8 milionů korun ročně, které město využije například na rozšíření MHD o druhou autobusovou linku, dále podporu grantové politiky spolkům, rozvoj bytového fondu a startovacích bytů nebo k naplnění dalších podnětů a požadavků od občanů.

Třetím důležitým bodem pondělního zasedání bylo schválení smlouvy o dílo na stavbu nového Domu dětí a mládeže v areálu bývalé PERLY 01. Na základě několikakolového výběrového řízení byla vysoutěžena částka na novostavbu ve výši 91 milionů korun včetně DPH. Samotná stavba bude financována prostřednictvím dlouhodobého úvěru. Stavba bude zahájena v průběhu 1 – 2 měsíců a zabere 2 roky. Město také zažádalo o dotaci na stavbu z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Výsledek žádosti se však dozvíme až koncem roku 2019.

Kromě těchto bodů byla projednávána řada dalších bodů z oblasti majetkoprávní, finanční, sociální a dalších.

Záznam a usnesení ze zasedání budou po zpracování umístěny opět na našem webu.

IMG4757
IMG4763
IMG4765
IMG4778
IMG4769
IMG4775
IMG4782
IMG4787
IMG4800
IMG4804
IMG4806
IMG4807

 

news list