Přejít na obsah

OPĚT SI PŘIPOMENULI DEN SENIORŮ

Opět po roce se ve čtvrtek 19. září konala oslava Mezinárodního dne seniorů na zahradě Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí. Pošesté v pořadí se akce účastnili nejen senioři z Ústí nad Orlicí, ale také ze dvou partnerských měst. Tím prvním byla polská Bystřice Kladská a tím druhým slovenský Poprad.

Za domácí organizace sdružující seniory to pak byl Senior klub, Abraham klub, Český červený kříž, Svaz postižených civilizačními chorobami. Pro celkem šest týmů byly opět připraveny ingredience pro vaření guláše. Ten museli jednotlivé týmy uvařit v kotlíku na otevřeném ohni. Vařily se převážně národní guláše. Následovalo hodnocení jednotlivých gulášů porotou a také příchozí veřejností. Na odpoledne byl připraven další program v podobě rozmanitých soutěží.

IMG4847
IMG4857
IMG4858
IMG4867
IMG4943
IMG4947
IMG4970
IMG4953
IMG4987
IMG4984
IMG4974
IMG4992
IMG4989
IMG5011

 

news list