Přejít na obsah

ZAČALA VÝSTAVA "NEŽ PŘIŠLA SVOBODA"

Ve čtvrtek 19. září byla na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí zahájena výstava s názvem „Než přišla svoboda“. Putovní po dva týdny ukáže občanům našeho města situaci v různých oblastech života před rokem 1989 a změny, ke kterým mohlo díky sametové revoluci dojít. Výstavu zahájil náměstek hejtmana Roman Línek a starosta města Petr Hájek. V rámci vernisáže si návštěvníci mohli vyzkoušet uvázat pionýrský šátek, nácvik průchodu kontaminovaným pásmem v dobové plynové masce a ochranném oděvu, vyplnit si výjezdní doložku nebo si vyrobit prvomájové mávátko.

Výstava bude na Mírovém náměstí k vidění do 2. října.

IMG5018
IMG5024
IMG5034
IMG5030
IMG5039
IMG5046
IMG5049
IMG5052
IMG5070
IMG5072
IMG5077
IMG5082
IMG5087
IMG5098
IMG5109
IMG5110
IMG5112
IMG5117
IMG5115
IMG5124
IMG5129

news list