Přejít na obsah

ZÁŽITKOVÝ POBYT PRO DĚTI S RIZIKOVÝM CHOVÁNÍM

Odbor sociálních služeb Městského úřadu Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Městskou policií pořádá tradiční zážitkový pobyt pro děti s rizikovým chováním. Letos již 9. ročník, byl určen dětem od 9 do 15 let. Pobytu se zúčastnilo 14 dětí. Hlavním účelem této akce je rozvoj osobnosti dítěte po stránce psychologické, pedagogické a sociální, obsahově je pobyt zaměřen na aktivity podporující spolupráci, rozvoj sebezkušenostních a sociálních dovedností, zručnosti, ale i vědomostí.

Děti hrály po celou dobu zábavně-poučnou hru, zúčastnily se noční hry, kde si vyzkoušely svoji odvahu a samostatnost. Jako každoročně se pod vedením vedoucích seznámily s mnohými aktivitami. Na celodenním výletě poznávaly přírodu - stromy, houby a zvířata, nechyběly ani ukázky první pomoci.

Pobyt pro děti byl v letošním roce financován z prostředků ministerstva vnitra v rámci Programu prevence kriminality 2019 za finanční spoluúčastí Města Ústí nad Orlicí.

IMG7030
IMG7028
IMG7056
IMG7036
IMG7067
IMG7066
IMG7091
IMG7080
IMG7107
IMG7117
IMG7131
IMG7125
IMG7141
IMG7156

news list