Přejít na obsah

OSMDESÁTNÍCI PŘIJATI NA RADNICI

První říjnové úterý se již tradičně uskutečnilo setkání jubilantů, kteří v letošním roce dovršili 80 let věku. Slavnostní přijetí starostou města Petrem Hájkem proběhlo v obřadní síni naší radnice. V letošním roce bylo pozváno 87 oslavenců, zúčastnilo se 48, ostatní se omluvili ze zdravotních nebo jiných důvodů. Program byl obohacen vystoupením dětí z Mateřské školy Lentilka v Ústí nad Orlicí a žáků Základní umělecké školy v Ústí nad Orlicí. Jubilanti se slavnostně zapsali do kroniky města a obdrželi knihu o Ústí nad Orlicí s podpisem starosty. Ženy byly obdarovány také květinou. Po oficiální části v obřadní síni se jubilanti přesunuli do zasedací místnosti, kde pro ně pracovnice odboru sociálních služeb připravily pohoštění a proběhla zde neformální beseda s vedením města.

IMG20191001130429
IMG20191001130943
IMG20191001130641

news list