Přejít na obsah

SLAVNOSTNĚ BYLA UDĚLENA OCENĚNÍ MĚSTA

Druhý říjnový čtvrtek se v Roškotově divadle uskutečnil Slavnostní večer spojený s udílením Cen města Ústí nad Orlicí.

Cena města Ústí nad Orlicí v roce 2019 byla udělena MgA. Pavlu Hůlovi za dlouhodobý přínos a odbornou spolupráci při Kocianově houslové soutěži, za propagaci jména Mistra Jaroslava Kociana doma i ve světě.

Ocenění Počin roku za rok 2018 bylo v roce 2019 uděleno Mgr. Karlu Škarkovi za sepsání knihy „HESLO ČECHOSLOVÁK“, kterou napsal na základě válečného deníku svého otce plk. Karla Škarky. Dále Petře Novákové a Denise Váňové za vynikající reprezentaci školy (SŠUP Ústí nad Orlicí) i města a pozitivní přínos k propagaci uměleckého vzdělávání v Ústí nad Orlicí

Cena starosty města v roce 2019 byla udělena spolku Malá scéna nejen za obětavou činnost a organizační schopnosti, ale zejména za deset sezon, během kterých bylo město Ústí nad Orlicí obohaceno ve filmové, divadelní, výtvarné, hudební, vzdělávací, poznávací a společenské oblasti.

Čestné občanství města Ústí nad Orlicí bylo v roce 2019 uděleno plk. Karlu Škarkovi, in memoriam, vojáku vládního vojska Protektorátu Čechy a Morava, italskému partyzánu a příslušníku Československé obrněné brigády v Anglii za odbojovou protiněmeckou činnost během 2. světové války.

Radimu Nováčkovi, in memoriam, rodáku z Ústí nad Orlicí, jenž působil jako významný český mineralog, vysokoškolský pedagog a jenž jako účastník protiněmeckého odboje byl popraven v koncentračním táboře Mauthausen.

O hudební program v rámci slavnostního večera se postarala dixielandová kapela Black Buřiňos a večerem provázel Martin Lamplot.

Závěrečné společenské setkání se uskutečnilo, letos poprvé, ve zrekonstruovaném divadelním klubu v suterénu Roškotova divadla.

IMG9181
IMG9200
IMG91821
IMG9203
IMG9207
IMG92131
IMG9227
IMG9234
IMG9237
IMG93341
IMG93371
IMG93511
IMG9362
IMG9372
IMG92491
IMG9266
IMG92701
IMG92831
IMG92901
IMG9305
IMG93211
IMG93301
IMG93791
IMG93811
IMG93831
IMG93861
IMG9416
IMG94331
IMG9447
IMG93761
IMG94511
IMG9454
IMG9464
IMG94671
IMG94681
IMG94701

news list