Přejít na obsah

O VODNÍCH MLÝNECH NA CELOSTÁTNÍM SYMPOZIU

V tomto týdnu hostí Městské muzeum v Ústí nad Orlicí celostátní sympozium na téma VODNÍ MLÝNY. Na 4 desítky účastníků z celé republiky a Slovenska spojuje molinologie, obor zabývající se stavebními objekty mlýnů, jejich technologickým vybavením, provozovanou technologií, používanými pohony, vývojem mlynářství a jeho dějinných mezníků, společenskými souvislosti a kulturou mlýnů.

Nechybí odborníci z různých profesí jako například archeologové, hydrologové, památkáři, historici umění nebo archiváři.

Součástí programu, který v pondělí společně s ředitelem muzea Radimem Urbánkem zahájil také starosta města Petr Hájek, jsou odborné přednášky, exkurze po zajímavých objektech v našem městě a za mlýny v lokalitách na Litomyšlsku.

Cílem sympozia je propojení jednotlivých oborů, nakontaktování specialistů v rámci oborů a prohlubování vzájemných znalostí.

IMG97061
IMG96761
IMG96871
IMG96791
IMG96701
IMG9672
IMG9685
IMG96751
IMG9689
IMG9692
IMG96711
IMG96991
IMG9704

news list