Přejít na obsah

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK VE MĚSTĚ

Za finanční podpory Pardubického kraje z Programu 3 – Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019 probíhají v letošním roce tři akce, zaměřené na opravu kulturních památek.

První, již dokončenou akcí je obnova centrálního kříže na hřbitově v Ústí nad Orlicí. Obnova spočívala v celkovém očištění celého objektu, opravě kříže, opravě schodů a podezdívky a konzervace kamene.

Další akcí byla oprava fasád a exteriéru Hernychovy vily, která je zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky jako nemovitá kulturní památka. Opravy byly zaměřené na opravu a nátěr oken, dveří, venkovních dřevěných žaluzií, lokální opravy fasády, opravu dlažby na terasách a opravu plechování.

V návaznosti na loňské průzkumné práce hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání Páně v Knapovci, se v letošním roce připravuje projektové dokumentace na obnovu hřbitovní kaple a restaurování vnitřních omítek.

Tyto tři akce si v celkových nákladech vyžádají více jak 1.680 tisíc korun. Dotace poskytnutá Pardubickým krajem je ve výši 230 tisíc korun.

IMG4829
IMG4813
IMG4839
IMG4846

news list