Přejít na obsah

JOSEF SUDEK V GALERII POD RADNICÍ

Dvouvýstava fotografií významného českého fotografa Josefa Sudka byla ve čtvrtek 7. listopadu zahájena v Galerii pod radnicí. První část odkazuje na autorovu tvorbu V ATELIÉRU a druhá je zaměřena na OBRAZY A ODRAZY. Černobílé fotografie zdůrazňuje zajímavá adjustace a návštěvníka výstavou provede podrobný popis každého vystaveného obrázku.

Pro výstavu V ATELIÉRU vybrali kurátoři fotografie z ateliérů pražských umělců, jejichž tvorbu Sudek systematicky dokumentoval. Vedle ateliérů Emanuela Famíry, Františka Zikmunda a Viléma Plocka můžete nahlédnout do pracovny malíře Andreje Bělocvětova, jehož se Sudkem pojilo pevné přátelství, nebo Oty Janečka, který rovněž patřil mezi Sudkovy blízké přátele.

Pro expozici OBRAZY A ODRAZY jsou vybrány snímky, které zachycují malby a kresby Sudkovi blízkých autorů, například Emila Filly nebo Josefa Navrátila. Vedle nich se prezentují fotografie z autorovy volné tvorby, které odráží téma fotografovaných obrazů.

Výstavu můžete navštívit denně kromě pondělí do 30. listopadu.

Josef Sudek (17. března 1896 Kolín – 15. září 1976 Praha) byl významný český fotograf pražských motivů, ateliérových aranžmá, zátiší, reportáže, krajiny i reklamy. Začal fotografovat ve svých 17 letech. Svá vrcholná díla vytvořil ve zralém věku - poté, co rezignoval na vlivy moderních proudů. Ve 30. letech odrážely jeho fotografie především vnější svět a teprve od 40. let našel obratem k sobě samému svou nezaměnitelnou tvůrčí podobu, díky které je známý i v zahraničí. Zdroj: wikipedia.org.

IMG1809
IMG1760
IMG1752
IMG1763
IMG17651
IMG1774
IMG1775
IMG1787
IMG1794
IMG1797
IMG1796
IMG1798
IMG1801
IMG1806

 

news list