Přejít na obsah

POTŘETÍ ZASEDALA BEZPEČNOSTNÍ RADA ORP

V pořadí 3. jednání Bezpečnostní rady ORP Ústí nad Orlicí se uskutečnilo ve čtvrtek 21. listopadu. Na programu bylo 7 bodů k projednání a ve 2 bodech došlo ke schvalování zákonných dokumentů. Byl schvalován například Dílčí plán obrany ORP Ústí nad Orlicí. Zástupci složek IZS předložili vlastní informace o stavu připravenosti ve správním území obce s rozšířenou působností a po projednání byl schválen Plán činnosti Bezpečnostní rady na rok 2020.   

Jako informace byl předložen členům bezpečnostní rady Výpis z jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje. Podrobně byli rozebrány závěry krajského cvičení Štáb 2019. Na základě tohoto rozboru došlo k aktualizaci zřizovacího dokumentu Statut a jednací řád krizového štábu. Náročné jednání bylo ukončeno informační zprávou o stavu revizí hydrantové sítě a stavu zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

IMG6094
IMG6095
IMG6101
IMG6100
IMG6104

news list