Přejít na obsah

POZVÁNKA NA 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zveme Vás na 7. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se uskuteční v pondělí 9. prosince 2019 od 15:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu v Ústí nad Orlicí, Smetanova čp. 510.

Navržený program:

 1. Volba nového člena rady města

 2. Finanční záležitosti

  • Rozpočtové provizorium na rok 2020

  • Obecně závazné vyhlášky

 3. Majetkoprávní úkony

 4. Změna územního plánu Ústí nad Orlicí

 5. Různé

  • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

  • Směrnice k bytům

 

Podrobný program bude k dispozici na webu města od úterý 3. 12. 2019.

 

news list