PRŮZKUM MEZI OBČANY MĚSTA

Město Ústí nad Orlicí v současnosti aktualizuje Strategický plán rozvoje města. Pomozte nám jej vytvořit! Názory a zkušenosti vás, obyvatel, patří mezi jedny z nejdůležitějších podkladů pro strategické plánování. Vaše účast v průzkumu přispěje k přesnějšímu vymezení témat, jimiž by se měl plán zabývat. Máte-li zájem zapojit se do něj, vyplňte dotazník do konce prosince.

Dotazník ZDE: http://dotaznik.aqe.cz/dotaznik/475956/pruzkum-nazoru-obcanu-mesta-usti-nad-orlici.html

S Vašimi náměty a výsledky průzkumu vás samozřejmě seznámíme na webových stránkách města.

Děkujeme.

news list