Přejít na obsah

STRÁŽNÍCI BESEDOVALI S ŽÁKY O BEZPEČNOSTI

V rámci své preventivní činností připravila městská policie besedu s žáky Základní školy Komenského. Beseda zaměřená na bezpečnost a dopravu seznámila školáky se všeobecnými riziky v těchto oblastech, ale také s konkrétními situacemi, které je mohou potkat v našem městě.  

Strážníci naší městské policie se v rámci prevence zaměřují na nejrůznější věkové a sociální skupiny obyvatel a několikrát do roka připravují individuálně zaměřené besedy nejen pro děti z mateřských a žáky základních škol, ale také pro seniory. Kromě toho se účastní akcí a programů pořádaných pro děti a mládež, akcí, spojených s prezentací činnosti městské policie a složek integrovaného záchranného systému jako je například Světový den první pomoci, Den s Policií, hasičské soutěže a další akce.

IMG7328
IMG7329
IMG7331
IMG7335
IMG7337
IMG7338
IMG7341

news list