Přejít na obsah

Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí   Termín konání:      pondělí 22. června 2015 od 15:00 hodin Místo konání:         Kulturní dům Ústí nad Orlicí, Smetanova čp. 510, modrý salonek   Navržený program:   1.     Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města za rok 2014
2.     Finanční záležitosti
3.     Majetkoprávní úkony
4.     Výkup p.p.č. 860/1, 1316/1 a st.p.č. 311 v k.ú. Hylváty – park Hylváty
5.     Prezentace návrhu Regulačního plánu „Revitalizace území Perla 01 Ústí nad Orlicí“ (od 17:00 hodin, prezentuje Ing. arch. Michal Šourek)
6.     Různé   Petr Hájek starosta města
news list