Přejít na obsah

PODROBNÝ PROGRAM 7. ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Uveřejňujeme podrobný program 7. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 9.12.2019 od 15:00 hodin v Velkém sále Kulturního domu.
 
Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni    
1. Zahájení a schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
2. Připomínky k zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
  Volba nového člena rady města    
3. TAJ/1 - Volba nového člena rady města
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
  Finanční záležitosti    
4. FIN/1 - Návrh na schválení Zásad tvorby a úprav rozpočtu města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
   
5. FIN/2 - Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování investičních projektů v letech 2020 - 2023 - návrh smlouvy o úvěru
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
   
6. OŠKCP/1 - Individuální finanční neinvestiční dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí - Table Tennis Club Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
7. OŠKCP/2 - Dodatek č.1 smlouvy o poskytnutí individuální dotace - TJ Sokol Hylváty
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
8. DSS/1 - Příspěvek k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 15.12.2019 do 12.12.2020
Předkládá: lic. Jaroslav Škarka
Přizvané osoby:
   
9. FIN/3 - Návrh na schválení rozpočtového provizoria
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
   
10. FIN/4 - Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
   
11. FIN/5 - Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
   
12. FIN/6 - Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
   
  Majetkoprávní úkony    
13. MPO/1 - Smlouva o bezúplatném převodu pozemku - Státní pozemkový úřad
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
14. MPO/2 - Smlouva o poskytnutí příspěvku - lokalita U Letiště - st.p.č. 3857 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
15. MPO/3 - Kupní smlouva - p.p.č. 691 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
16. MPO/4 - Záměr prodeje části p.p.č. 2569/3 a části 460/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
  Změna územního plánu Ústí nad Orlicí    
17. SÚ/1 - Návrh na pořízení změny č. 1 územního plánu Ústí nad Orlicí.
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
   
  Různé    
18. ORM/1 - Dohoda o bezúplatném převodu podílu na nákladech
Předkládá: Ing. arch. Eva Holásková
Přizvané osoby:
   
19. OŠKCP/3 - Členství města Ústí nad Orlicí v DS Orlické hory a Podorlicko
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
20. OSS/1 - Aktualizace Zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
   
21. OSS/2 - Komunitní plánování sociálních služeb města Ústí nad Orlicí a okolí
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
   
22. SMM/1 - Převod členských podílů v bytovém družstvu vztahujících se k družstevním bytům
Předkládá: Ing. Jiří Hruška
Přizvané osoby:
   
23. SMM/2 - Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo
Předkládá: Ing. Jiří Hruška
Přizvané osoby:
   
24. STA/1- Podnět k revokaci záměru prodeje pozemku v lokalitě Perla 01 v Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
   
25. TAJ/2 - Informace tajemníka MěÚ o stavu plnění přijatých usnesení ZM za časové období červen až září 2019
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
26. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
DDM poděkování, č.j. 29320/2019 ze dne 20. 9. 2019
H. H. - Žádost, č.j. 38105/2019 ze dne 26.11.2019
Odpověď na interpretaci v rámci 6. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí Mgr. Holubářovi, č.j. 30840/2019
Odpověď na interpelaci v rámci 6. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí RSDr. Fišerovi ze dne 18. 9. 2019
Žádost B., č.j. 37217/2019 ze dne 19.11.2019
Korespondence STOReAGE I., č.j. 30215/2019 ze dne 26. 9. 2019
Korespondence STOReAGE II., č.j. 32227/2019 ze dne 11.10.2019
   
27. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Černovír ze dne 1.7.2019
OV Černovír ze dne 30.7.2019
OV Černovír ze dne 3.9.2019
OV Černovír ze dne 1.10.2019
OV Černovír ze dne 5.11.2019
OV Hylváty ze dne 26.9.2019
OV Kerhartice ze dne 23.9.2019
OV Kerhartice ze dne 11.11.2019
OV Knapovec ze dne 7.10.2019
Kontrolní výbor ze dne 2.1.2019
   
28. Závěr
Předkládá: Starosta
   
news list